Om oss

Hemstyrkan var ett av de absolut första hemtjänstutövarna som ”knoppades av” från kommunen och blev privat. Under dessa 25 år har vi varit verksamma och framgångsrika i Västertorp. Under våren 2018 slogs Hemstyrkan ihop med bolagen Colonia Care och Certus Omsorg som tidigare har varit dotterbolag till Legevisitten AB.

Lena som har byggt upp och drivit Hemstyrkan har lång erfarenhet inom hemtjänst och äldreomsorg och har format bolaget till något unikt som uppskattas av både våra kunder och medarbetare. Vi har låg personalomsättning och många medarbetare har jobbat här länge.

Hemstyrkan i Stockholm AB är ett av de första privata hemtjänstalternativen i Stockholm. Verksamheten startade redan 1992. Sedan 2016 ingår Hemstyrkan i Legevisittenkoncernen. Legevisitten bildades 1992 i Oslo, kom till Sverige kring millenniumskiftet, och är sedan 2010 ett renodlat svenskt vårdföretag som driver bland annat primärvård, geriatrik, avancerad hemsjukvård och palliativ slutenvård. Legevisittenkoncernen är privatägt. I styrelsen för Hemstyrkan sitter företagets VD, Legevisittens koncernchef samt ekonomichef.

Vi driver hemtjänstverksamhet från fyra olika lokaler i Stockholm omsätter 55 miljoner per år.

För att ta del av de senaste kvalitetsmätningarna, klicka här.
För att ta del av företagets ekonomi, klicka här

Vi ser personalen som vår viktigaste resurs, har kollektivavtal med Vårdföretagarna, och strävar kontinuerligt för att stärka arbetsmiljön för våra medarbetare. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna ge omsorg med trygghet, omtanke och kontinuitet för våra kunder.